6667

آشنایی با واژگان تخصصی محیط زیست

۱-Contour Strip Farming : یک نوع کشت و کار که گیاه به صورت ردیفی از نوارها، بین ردیفهای متناوب کشت نشده کاشته می شوند و به نام علوفه مقاوم به فرسایش معروفند.

۲-Designer Buge : اصطلاحی برای میکروب های توسعه یافته با فناوری های بیوتکنولوژی که قادرند مواد شیمیایی ویژه ای را در منابعشان تجزیه کنند.

۳-Disposal : تعیین جای نهایی، انهدام مواد سمی، مواد رادیو اکتیو، یا پسماندهای دیگر، آفت کش های اضافی یا غیر قابل استفاده یا مواد شیمیایی دیگر، خاک های آلوده و بشکه های حاوی مواد خطرناک حذف شده از عملیات.

۴-Erosion : فرسایش سطح زمین به وسیله هوا یا آب که به وسیله تمیزسازی زمین از ذرات و قطعات در ارتباط با کشت، توسعه مناطق مسکونی، ساخت جاده یا قطع درختان افزایش می یابد.

۵- Floodplain : زمینی مسطح یا تقریباً مسطح در امتداد رودخانه و یا جریان آب و یا ناحیه جذر و مد که در زمان جاری شده سیل از آب پوشیده می شود.

۶- Flare : یک وسیله کنترلی که مواد خطرناک را می سوزاند تا مانع رها شدن آن ها به محیط زیست شود. این دستگاه ممکن است به صورت دائم و یا ادواری کار کند و معمولاً بالای دودکش تعبیه می شود.

۷-Immediately Dangerous to Life and Health (IDLH) :ماکزیمم سطح یک ماده شیمیایی که یک فرد سالم به مدت ۳۰ دقیقه در معرض آن قرار می گیرد بدون آنکه دچاراثرات برگشت ناپذیرمضر برای سلامتی شده یا علائم بیماری نشان دهد. این سطح از ماده شیمیایی به نام سطح “امنیت” معروف است.

۸-Off stream Use : بیرون کشیدن آب از منابع سطحی یا زیرزمینی برای استفاده در جایی دیگر.

۹-Surface Impoundment : تصفیه، ذخیره سازی یا تخلیه پسماندهای مایع خطرناک در آبگیرها.

۱۰-Wetlands : منطقه ای که به وسیله آب سطحی یا آب زیر زمینی اشباع شده همراه با رستنی هایی که با شرایط آن خاک سازگاری پیدا کرده اند مثل لجن زارها، باتلاق ها و مصب ها.

۱۱-Stack  : هواکش، دودکش یا لوله های افقی که برای تخلیه هوا مورد استفاده قرار میگیرند.

۱۲- Soot : غبار کربن حاصل از اشتعال ناقص.

۱۳- Fen : یک نوع منطقه ای که در آنجا آب جمع شده و ذخایر کود گیاهی در آن مجتمع شده است. این مکان ها حالت اسیدی کمتری از مرداب های کوچک دارند و آب آن ها از آب های زیرزمینی است که غنی از کلسیم و منیزیم است.

۱۴- Facultative Bacteria : باکتری که در شرایط هوازی و بی هوازی می تواند زندگی کند.

۱۵- Algicide: ماده شیمیایی استفاده شده برای از بین بردن و یا کنترل جلبک ها.

۱۶-Disinfectant :فرآیندی شیمیایی یا فیزیکی که باعث کشتن و از بین بردن ارگانیسم های پاتوژنیک در آب، هوا یا بر روی سطح می شود. کلر معمولاً برای ضد عفونی نمودن خروجی تصفیه خانه های فاضلاب، مخازن آب، چاه ها و استخرهای شنا استفاده میشود.

۱۷-Leaching : فرآیندی که در آن اجزای حل شونده در حلالی حل می شوند و با عبوور از خاکبخش غیر محلول آن جدا می شود.

۱۸- Post-Consumer Recycling :استفاده مواد تولیدی از پسماند مسکونی و مصرف کننده ها برای منظور جدید یا مشابه. مثلاً تبدیل کاغذهای باطله ادارات به کارتن با کاغذهای روزنامه.

۱۹-Notill :کاشت بدون آماده سازی قبلی بستر کشت، در یک کشتزار پوشیده از علف موجود، با چمن پوشیده شده یا از پسماندهای گیاهی پوشیده شده و حذف عملیات کشت و کار بعدی.

۲۰- Contour Plowing: روشی از کشت و کار خاکی همراه با در نظر گرفتن شکل زمین برای جلوگیری از فرسایش خاک.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *