230642

اصول حفاظت صنعتی

چکیده مطلب:

فرايند صنعتي شدن، موجب استفاده فزاينده از ابزار و ماشين آلات فني شده است. عدم رعايت اصول صحيح در ساخت يا استفاده از وسايل، حوادث ناشي از کار را افزايش داده است. بنابر بيانيه  آمارسازان بين المللي کار در سال ۲۰۰۳ روزانه هزار نفر در اثر حوادث ناشي از کار جان مي دهند

تعريف حادثه ناشي از كار:

الف: تعريف كار

   كار مجموعه اعمالي است كه انسان به كمك مغز، دست، ابزار و ماشين براي استفاده عملي از ماده روي آن انجام مي دهد.

ب: تعريف حادثه :

  • حادثه عبارتست از رويدادي كه بطور تصادفي و بنا به عللي ناشناخته و غيرقابل پيشگيري رخ مي دهد.

  • حادثه واقعه اي غير منتظره يا پيش بيني نشده كه مي تواند در تمام موقعيتهاي زندگي رخ دهد.

  • حادثه عبارتست از رويدادي كنترل نشده، غيرعمدي و پيش بيني نشده كه بدون برنامه قبلي رخ مي دهد و سبب                وقوع صدمه يا آسيب مي شود.

انواع حادثه:

    حوادثي كه مستقيماً سبب آسيب ديدگي مي شود در كنفرانس جهاني ۱۹۶۲ بشرح زير احصاء شده است:

 ۱- سقوط اشخاص

 ۲- سقوط اشياء

 ۳- راه يافتن و تصادم يا اشياء

۴- گيركردن و قرارگرفتن بين اشياء

۵- كارهاي سنگين و تلاش بيش از حد

۶- برخورد يا ارتباط با حوادث غير متعارف

۷- برق گرفتگي

 ۸- برخورد يا ارتباط با مواد يا پرتوهاي زيان آور

 ۹- ساير انواع حوادث

علل و عوامل دخيل در حوادث ناشي از كار:

تقسيم بندي علل بروز حوادث به علل رفتاري و محيطي :

  • علل رفتاري : به شخص و قصور وي مربوط مي شود.

  • علل محيطي : به عوامل درگير (غير از شخص آسيب ديده) مربوط مي شود.

سایر عناوین این مقاله:

عوامل فيزيکي زيان آور محيط کار

عوامل رواني محيط كار

عوامل شيميايي زيان آور محيط كار

بيماريهاي ناشي از عوامل زيست شناختي محيط كار

علاقه مندان به مبحث حفاظت فردی و صنعتی و همچنین آشنایی با اصول ایمنی در صنعت و کار، میتوانند فایل پاورپوینت “اصول حفاظت صنعتی” را از طریق لینک زیر دانلود و دریافت نمایند.

    اصول حفاظت صنعتی-PPT

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *