Aggiunta olio motore

بازیافت روغن موتور کارکرده به روش استخراج فوق بحرانی با کربن دی اکسید

چکیده:

کربن دی‌اکسید فوق بحرانی به عنوان حلال برای استخراج بسیاری از مواد استفاده می‌شود. با توجه به این قابلیت کربن دی‌اکسید، در این پژوهش نیز از این حلال برای بازیافت روغن موتور استفاده شد. مطالعه‌ ها در بازه‌ی فشار bar 210-150 و بازه‌ی دمایی °C 65-35 برای یافتن بیش ترین بازده انجام شد.در این بازه‌ی فشار، تغییر فشار تاثیر زیادی بر بازده استخراج می‌گذارد و با افزایش آن، بازده جداسازی افزایش می‌یابد. در مقابل وقتی که دما در یک فشار معین افزایش می‌ یابد، دانسیته کربن دی‌اکسید فوق بحرانی کاهش یافتهدر نتیجه حلالیت آن کاهش و از سویی ویسکوزیته روغن کاهش و انتقال جرم از روغن افزایش می‌یابد. با توجه به نتیجه‌ های به دست آمده، شرایط عملیاتی بهینه برای دستیابی به بیشترین بازده بازیافت روغن، فشار bar210 و دمای °C 45 است.

کلیدواژه ها:  روغن کارکرده؛ استخراج فوق بحرانی؛ کربن دی اکسید

دریافت متن کامل مقاله

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *