111112

کانی ها و سنگهای صنعتی

فهرست مطالب

 • فصل اول : مقدمه

 • فصل دوم: کاربرد کانیها و سنگهای صنعتی

 • فصل سوم:کانیهای صنعتی

 • فصل چهارم : سنگهای صنعتی

هدفهای کلی

 • آشنایی با نقش کانیها وسنگهای صنعتی در زندگی بشر

 • شناخت منشاء تشکیل کانیها وسنگهای صنعتی

 • آشنایی با کاربردهای مهم کانیها وسنگهای صنعتی

 • شناخت کانیهای مهم صنعتی و ویژگیهای کاربردی آنها

 • آشنایی با سنگهای صنعتی مختلف و کاربردهای آنها

طبقه بندی کانیها وسنگهای صنعتی بر اساس شکل مصرف:

.Iعناصر

.IIکانیها

.IIIبلورها

.IV سنگها و خاکها

مواد معدنی به دو گروه بزرگ شامل انواع کانیهای صنعتی و انواع سنگهای صنعتی طبقه بندی شده اند:

 • کانیهای صنعتی بامنشاء آذرین

 • کانیهای صنعتی با منشاء دگرگونی

 • کانیهای صنعتی با منشاء رسوبی

 • کانیهای صنعتی با منشاء دگرسانی

 • سنگهای صنعتی با منشاء آذرین

 • سنگهای صنعتی با منشاء دگرگونی

 • سنگهای صنعتی با منشاء رسوبی

 • سنگهای صنعتی با منشاء دگرسانی

سایر عناوین این مطلب:

۱-مواد آهکی ۲- مواد نسوز و آجر ۳-سیمان ۴- مواد معدنی شیمیایی ۵- ماسه ۶- دیرگدازها ۷-کودهای شیمیایی ۸- انواع مصالح ساختمانی و …..

دانلود و دریافت فایل PPT این مطلب

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *